კატეგორიები კატეგორიები

რეცხვის ხსნარები

GEL154.64

დამარბილებელი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL277.86

სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)

Обьем 20 კგ

გაყიდვაშია
+

GEL342.66

თხევადი გამანეიტრალებელი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL319.62

უნივერსალური სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)

გაყიდვაშია
+

GEL206.84

ძირითადი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL36.43

ორგანული ქლორის მათეთრებელი

გაყიდვაშია
+

GEL280.63

ცხიმის და სხვა დაბინძურების მოცილების ეფექტური საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL243.78

ჟანგბადის მათეთრებლის შემცველობის დანამატი

გაყიდვაშია
+

GEL339.75

ტუტოვანი გამაძლიერებელი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL341.26

ჟანგბადის მათეთრებელი

გაყიდვაშია
+

GEL507.06

ძირითადი სარეცხი საშუალება (ხსნარი)

გაყიდვაშია
+

GEL151.13

ქსოვილების დამარბილებელი

გაყიდვაშია
+

GEL6.15
უნივერსალური სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)
გაყიდვაშია