კატეგორიები კატეგორიები

რეცხვის ხსნარები

GEL154.14

დამარბილებელი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL276.97

სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)

Обьем 20 კგ

გაყიდვაშია
+

GEL341.59

თხევადი გამანეიტრალებელი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL318.60

უნივერსალური სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)

გაყიდვაშია
+

GEL206.17

ძირითადი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL36.32

ორგანული ქლორის მათეთრებელი

გაყიდვაშია
+

GEL279.71

ცხიმის და სხვა დაბინძურების მოცილების ეფექტური საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL243.00

ჟანგბადის მათეთრებლის შემცველობის დანამატი

გაყიდვაშია
+

GEL338.67

ტუტოვანი გამაძლიერებელი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL340.19

ჟანგბადის მათეთრებელი

გაყიდვაშია
+

GEL505.45

ძირითადი სარეცხი საშუალება (ხსნარი)

გაყიდვაშია
+

GEL150.64

ქსოვილების დამარბილებელი

გაყიდვაშია
+

GEL6.14
უნივერსალური სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)
გაყიდვაშია