კატეგორიები კატეგორიები

რეცხვის ხსნარები

GEL182.54

დამარბილებელი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL327.93

სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)

Обьем 20 კგ

გაყიდვაშია
+

GEL404.49

თხევადი გამანეიტრალებელი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL377.31

უნივერსალური სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)

გაყიდვაშია
+

GEL244.24

ძირითადი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL43.11

ორგანული ქლორის მათეთრებელი

გაყიდვაშია
+

GEL331.41

ცხიმის და სხვა დაბინძურების მოცილების ეფექტური საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL287.85

ჟანგბადის მათეთრებლის შემცველობის დანამატი

გაყიდვაშია
+

GEL401.09

ტუტოვანი გამაძლიერებელი სარეცხი საშუალება

გაყიდვაშია
+

GEL402.90

ჟანგბადის მათეთრებელი

გაყიდვაშია
+

GEL598.60

ძირითადი სარეცხი საშუალება (ხსნარი)

გაყიდვაშია
+

GEL178.48

ქსოვილების დამარბილებელი

გაყიდვაშია
+

GEL7.30
უნივერსალური სარეცხი საშუალება (ფხვნილი)
გაყიდვაშია