რეკომენდაცია, თუ როგორ შევიძინოთ სადეზინფექციო საშუალებები

ბოლო დღეებში რადიკალურად გაზრდილი COVID-19-ის შემთხვევებთან დაკავშირებით, გვინდა შეგახსენოთ, რომ თუ ყიდულობთ სადეზინფექციო ხსნარებს, იყიდეთ ის, რომელიც მინიმუმ შეესაბამება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდირებულ რეცეპტს:
80-75% ეთილის სპირტი, წყალბადის ზეჟანგი, კანის დამარბილებელი საშუალებები. ეს არის ის მინიმალური რეცეპტურა, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას ხელის დეზინფექციისათვის.
ამავე დროს სადეზინფექციო პრეპარატის მოქმედება განსხვავებულია მისი სახელმწიფო რეგისტრაციისთვის ტესტირების დროს და რეალურ ცხოვრებაში. ხელების და (საგნის) ზედაპირების დაბინძურება, ტემპერატურა, სინესტე და თვით მიკროორგანიზმების შტამები, რეზიდენტულობა - ლაბორატორიულისგან მკვეთარად განსხვავდება.
ამიტომ სპეციალისტების რეკომენდაციაა, რომ გამოყენებულ იქნას მაქსიმალური კონცენტრაცია და ექსპოზიციის დრო, რომელიც დადგენილია კონკრეტული ტიპის დეზინფექტანტისთვის. გარდა ამისა, საქართველოში არ ხდება ხარისხის კონტროლი, შესაბამისად, თუ რას სახის რეალური შემადგენლობა უნდა იყოს როგორც საქართველოში წარმოებულ, ასევე შემოტანილ ხსნარებში, არ არის გარკვეული.
ასევე რეგისტრაციის დროს მარეგულირებლისათვის მთავარი არის მიკრობაქტერიული ანალიზი და ტოკსიულობა, რომელსაც საქართველოში ადგენენ ამ ეტაპზე მხოლოდ განმცხადებლის მიერ წარდგენილი საბუთების შესაბამისად და რეალურად თუ რა მიდის წარმოებაში, ან თუ რამდენად შეესაბამება (წარმოდგენილი) საბუთი ინგრედიენტის რეალურ ხარისხს, და რამდენად არის ნივთიერება ხელის ანტისეპტიკის შემთხვევაში კანზე გამოყენებადი, ვერ დგინდება, (ერთი და იგივე ქიმიკატი შეიძლება იყოს კოსმეტიკური და ტექნიკური დაშვების).
ბევრი მწარმოებელი დაბალი ფასის მისაღებად საერთოდ არ იყენებს კანის დამცავ/აღდგენის ინგრედიენტებს, ან იყენებს მცირე რაოდენობას ან ტექნიკური ხარისხის ინგრედიენტებს. რიგი მწარმოებელი კი სპირტის შემცველობასაც 70%-მდე აწესებს (რეალურად 67,34%, რადგან თვითონ სპირტი არის 96.2%). შესაბამისად, ექსპოზიციის დრო მითითებულია 3 წუთი, მაგრამ ეს ლაბორატორიის პირობებში, რეალურად 3 წუთზე უფრო ადრე სპირტი ორთქლდება და თუ როგორ უნდა მივიღოთ შედეგი, ეს კითხვის ქვეშაა.
კომპანია კლინტეკი 2003 წლიდან არის პროფესიონალური გლობალური ბრენდის დაივერისის წარმომადგენელი საქართველოში, 2003 წლიდან ვნერგავთ პროფესიონალური ჰიგიენის სტანდარტებს საქართველოს უმსხვილეს კვების და ტურიზმის ობიექტებზე, გვაქვს ადგილობრივი წარმოებაც ISO 9001 -2015 – სერტიფიცირებული.
კერძოდ, ხელის ჰიგიენისათვის გერმანელ და უკრაინელ სპეციალისტების დახმარებით 2019 წელს შემუშავებული იყო ხელის სადეზინფექციო ხსნარები Zoma Steril (ეთილის სპირტზე) და Zoma Ultra (იზოპროპანოლის და პროფანოლის სპირტებზე). ასევე არის შეყვანილი დიდეცილ ამონიუმს ქლორი და კანის როგორც დამცავი ასევე შეხორცების კოსმეტიკური საშუალებები. თვითონ პრეპარატები განკუთვნილია როგორც ხელების, ასევე მცირე ზედაპირების სწრაფი დეზინფექციისათვის, 15-45 წამიანი ექსპოზიციით.
ხარისხის მუდმივი მონიტორინგმა და მომხმარებლებთან მჭიდრო კონტაქტმა გვიჩვენა, რომ პრეპარატი საკმაოდ კარგად არის მიღებული მომხმარებელთა მიერ, როგორც კერძო პირების, ასევე ორგანიზაციების შემთხვევაში.
იმის მიუხედავად, რომ ტენდერებში იგებენ დაბალი ფასი მქონე საშუალებები, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დაბალი კონცენტრაციის და სხვა დამატებით ინგრედიენტების ხარჯზე, ჩვენ ვთვლით, რომ ამ დროს პასუხისმგებლობა უფრო პრიორიტეტულია, ხოლო მომხმარებელმა, რომელიც ეძებს დაცვას, უნდა მიიღოს სანდო პროდუქტი.
გისურვებთ ჯამრთელობას და გთავაზობთ საიმედო სადეზინფექციო პროდუქტს!