წესები და პირობები

Zoma.ge – ზე პროდუქციის შეძენამდე გთხოვთ დეტალურად გადახედოთ პროდუქციის შესახებ ინფორმაციას/დახასიათებას, სპეციფიკაციებსა და ღირებულებებს.

წინამდებარე კომპანიის წესები და პირობები წარმოადგენს ორმხრივად მავალდებულებელ ხელშეკრულებას/შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საიტის მომხმარებელი ონლაინ ახორციელებს ჰიგიენური, სარეცხი, სადეზინფექციო და ქიმიური  საშუალებების შეძენას. აღნიშნულ ვებგვერდზე პროდუქციის შეძენისათვის საჭიროა ვებგვერდზე რეგისტრაცია, რისთვისაც აუცილებელია სარეგისტრაციო ფორმის შევსება შემდეგი მონაცემების მითითებით:

  • მომხმარებლის სახელი, გვარი, ან/და კომპანიის დასახელება
  • მომხმარებლის პირადი ნომერი ან/და საიდენტიფიკაციო კოდი
  • მომხმარებლის საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონის ნომერი, მისამართი.
  • სისტემაში შესასვლელი პაროლი

ვებგვერდზე zoma.ge -  პროდუქციის ღირებულება მითითებულია ეროვნულ ვალუტა -  ლარში, რომელიც შესაძლოა შეიცვალოს ნებისმიერ დროს კომპანიის ადმინისტრაციის მიერ.

 

ვებგვერდზე რეგისტრაციის დროს მომხმარებელი ეთანხმება და აღიარებს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, დაბრუნებისა და გაცვლის წესებს, ასევე აცხადებს თანხმობას, გავრცელდეს მასზე მათი სამართლებრივი უფლებები, მოვალეობები და ვალდებულებები.

 

შეძენის ინსტრუქცია

1. საძიებო სისტემაში მოძებნეთ სასურველი პროდუქცია.

2. დაამატეთ კალათაში (კალათაში შეგიძლიათ დაამატოთ არა ერთი არამედ სხვადასხვა ნივთები და ერთად შეუკვეთოთ, თუ გსურთ რომელიმე ნივთის რაოდენობა შეცვალოთ, კალათაში თითოეულ ნივთს შეუცვალეთ რაოდენობა).

3. აირჩიეთ ტრანსპორტირების ტიპი (თვითგატანა ან მიტანის სერვისი; მიტანის სერვისის არჩევისათვის უნდა მიუთითოთ ქალაქი და  მიწოდების მისამართი).

4. დააჭირეთ ღილაკს – ინვოისის ბეჭდვა (თუ ინვოისის საფუძველზე ხდება ანგარიშსწორება) ან გადახდა (ბარათით გადახდის შემთახეხაში):

- თუ მომხმარებელი იხდის ინვოისის საფუძველზე: - აუცილებელია ინვოისში მითითებული თანხა გადაიხადოთ მითითებულ ანგარიშის ნომერზე და როდესაც თანხა აისახება თქვენს პირად  გვერდის ბალანსზე, ისევ გადახვიდეთ კალათაში შეკვეთის განთავსებისათვის და დააჭიროთ შეძენის ღილაკს.

ბარათით გადახდის შემთხვევაში:

შეიყვანეთ ბარათის შესახებ ინფორმაცია და დააჭირეთ ღილაკს – შემდეგ.

გადახდის ფორმა გამოჩნდება TBC ბანკის, თუმცა გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერი ქართული ბანკის Visa / Mastercard ბარათით.

გადახდის ფორმა არის TBC ბანკის ოფიციალური გვერდი, სადაც გადახდას შეძლებთ სრულიად უსაფრთხოდ!

 

პროდუქციის საიტზე შესყიდვისას ჩვენ ვუზრუნველყობთ შემდეგი მიწოდების პირობებს:

  • საკურიერო მომსახურება   
  • თვითგატანა

საკურიერო მომსახურება

ტრანსპორტირება ქალაქების მიხედვით:

თბილისი - 16:00 საათამდე მიღებულ შეკვეთებს, კურიერი მოგაწვდით ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.

პარასკევს და შაბათ -კვირას მიღებული შეკვეთების მიწოდება მოხდება ორშაბათს და სამშაბათს.

100₾-დან ზევით შენაძენზე, ტრანსპორტირება არის უფასო.

სხვა ქალაქებში:

მიწოდება ხდება მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღეში.

 

თვითგატანა

შეკვეთილი პროდუქცია შეგიძლიათ თავად გაიტანოთ კლინტექის საწყობიდან:

თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 68ა, შეკვეთის დღესვე, გამოწერიდან 1 საათის შემდეგ. Google Maps ლოკაცია

           ZOMA SHOP-იდან პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით 11:00-დან 17:00 საათამდე.

           13:00-დან 14:00-მდე შესვენება.

           თვითგატანის შემთხვევაში ისარგებლებთ - 3% ფასდაკლებით.

თბილისი, ავლიპ ზურაბაშვილის 5, შეკვეთის მომდევნო დღეს. Google Maps ლოკაცია

          ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით 12:00-დან 17:00 საათამდე.

 

ამასთანავე, მომხმარებელი და გამყიდველი ადასტურებს და თანხმობას აცხადებს, რომ რეგისტრაციით:

-  შესაძლებელია, კომპანიის მომსახურების ნაწილი მისთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი, რასთან დაკავშირებითაც პრეტენზია არ გააჩნია;

-  რეგისტრაციის დასრულებისას და პირადი ანგარიშის (პროფილის) გააქტიურებისას მომხმარებელი ეთანხმება კომპანიის კონფიდენციალობის პოლიტიკას  და წინამდებარე წესებსა და პირობებს;

-  რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი/გამყიდველი უფლებამოსილია ისარგებლოს ვებგვერდზე განთავსებული ან/და კომპანიის მიერ შემოთავაზებული მომსახურებით/სერვისებით;

- როგორც მომხმარებელი, ასევე zoma.ge ვალდებულია უსაფრთხოდ შეინახოს მისი პირადი ანგარიშის (პროფილის) წვდომის კოდები და არ გაუმჟღავნოს ისინი მესამე პირებს. ამასთან, უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, კომპანია რეკომენდაციას აძლევს მომხმარებელს/გამყიდველს, შეარჩიოს რთული პაროლი, რომელიც შედგება ციფრების, სხვადასხვა სიმბოლოებისა და ასოებისაგან და პერიოდულად უზრუნველყოს მისი განახლება.

-  მომხმარებელი/გამყიდველი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას მისი ანგარიშით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პირი სხვისი სახელით ახორციელებს შეკვეთის ანაგრიშსწორებას და წვდომას ანგარიშზე, იგულისხმება, რომ მას გააჩნია საკმარისი უფლებამოსილება, მომხმარებელს დააკისროს განსაზღვრული ვალდებულებები. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირის მიერ მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომისას დამდგარ ზიანზე.

- პირადი ანგარიშის (პროფილის) გახსნით, მომხმარებელი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ მის მიერ პირადი ანგარიშის (პროფილის) გახსნით არ არღვევს არანაირ კანონს და მესამე პირთა უფლებებს. იგი ვალდებულია დაიცვას კომპანიის ინტერესები და აუნაზღაუროს კომპანიას მომხმარებლის მიერ წინამდებარე წესებითა და პირობებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის შედეგად მიყენებული ზიანი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

Zoma.ge - უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მომხმარებლისგან ინფორმაციის სისწორის დადასტურება ან დოკუმენტების ან სხვაგვარი მტკიცებულების წარდგენა.

 

პროდუქციის დაბრუნების/შეცვლის ან/და თანხის უკან დაბრუნების წესი

მომხმარებელი ადასტურებს, რომ შეძენილი პროდუქტის მიღების შემდგომ მისი უკან დაბრუნების/შეცვლის ან/და თანხის უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის პრეტენზია წარედგინება გამყიდველს ვებგვერდზე მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე წერილობითი შეტყობინების ან/და ტელეფონის ნომერზე ზარის განხორციელების გზით.

მომხმარებელს უფლება აქვს ისარგებლოს შეძენილი პროდუქციის დაბრუნების უფლებით.

კომპანია პროდუქციის დაბრუნებას (ტრანსპორტირებას) თავისი რესურსით უზრუნველყოფს მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

  • პროდუქცია არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებგვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;
  • პროდუქციას აქვს ქარხნული წუნი;
  • პროდუქცია დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;

 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი

წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

მხარეთა შორის ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეუთანხმებლობის  შემთხვევაში მხარეებს შეუძლიათ მიმართოთ ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

 

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

-  გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ კონფიდენციალობის პოლიტიკას. ვებგვერდზე შესვლით და სარგებლობით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით კონფიდენციალობის პოლიტიკას და ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობის ყველა პირობას.

- კონფიდენციალობის პოლიტიკა ეხება პერსონალურ მონაცემებზე წვდომასთან დაკავშირებულ და კომპანიაში არსებულ მექანიზმებს, რომელთა საშუალებითაც კომპანია უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვასა და დამუშავებას.

-  კომპანია მაქსიმალურად ზრუნავს თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და გაუმჟღავნებლობაზე, თუმცა ონლაინ განხორციელებულ ოპერაციებზე - კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების მიერ თქვენი მონაცემების არასანქცირებულ წვდომაზე ამ მონაცემების მიწოდების დროს.

-  კომპანიის ვებგვერდზე უჩვეულო ან საეჭვო ტრანზაქციების დაფიქსირების შემთხვევაში გთხოვთ, დაუკავშირდეთ zoma.ge – ვებგვერდზე მითითებულ ნომერზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე.

 

შეკვეთის გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების წესი

კომპანია უფლებამოსილია, ცალმხრივად, თავისი შეხედულებისამებრ ყოველგვარი მიზეზის/საფუძვლის გარეშე მოახდინოს მომხმარებლის მიერ განხორციელებული შეკვეთის გაუქმება ნებისმიერ დროს.

როგორ მოიქცეთ თუ პროდუქტი არ შეესაბამება თქვენს შეკვეთას?

პირველ რიგში დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება zoma.ge-ს წესებსა და პირობებს, ასევე კონფიდენციალურობის პირობების შინაარსს, შეუძლია არ გამოიყენოს ვებგვერდი,  ადგილზე მოსვლით დაათვალიეროს შოურუმი და შეიძინოს მისთვის სასურველი პროდუქცია.

ამასთან zoma.ge მიმიმართავს  მომხმარებელს თხოვნით, რომ თუ ვებგვერდთან დაკავშირებით ექნებათ შენიშვნები მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე - info@zoma.ge ან და დაგვიკავშირდეთ ნომერზე: +(995)322501502. კომპანის გუნდი მზად არის მომხმარებელს კითხვებზე გასცეს სწორი, დეტალური და ამომწურავი პასუხი.

 

 

მომხმარებლის თანხმობა: - ვებგვერდზე წინამდებარე დოკუმენტის, მომხმარებლის მიერ გაცნობისა და მისი პერსონალური ხასიათის მონაცემების დამუშავების შესახებ გამოხატული ნებაა.