ნედლეული

ID: ????? 1,0 ?
ID: 164000119/2
ID: CAP5
ID: SPRAYER_TRANSP
ID: 164000069
ID: SPRAYER_BLUE