რეკომენდაციები, პანდემიის პირობებში, სამუშაო ტანსაცმლის მოვლასთან დაკავშირებით.